Samsung mosógép szivattyú szűrő B/J/Q/WD/WF/WD

5990 Ft


Szállítási költség: 1290 Ft

Samsung mosógéphez szivattyú szűrő. Gyári alkatrész.

Készleten

Modell-info

Samsung:

B1225GSC, B1225GWW, B1230NSC, B1230NWC, B1289NSCUU/HAC, B1289NWCUU/HAC, F14SIH, F14SIHU, F14SWH, F14SWHU, J120VSSU, J120VWWU, J121NSH/HAC, J1235YSS, J1235YWS, J123YSSUU/HAC, J123YWSUU/HAC, J1240GSS, J1240GSSUU/HAC, J1240GWW, J1240GWWUU/HAC, J1245VSS, J1245VWW, J1250NWH, J141USN/HAC, J141USNU, J141UWN/HAC, J141UWNU, J1430VSC, J1430VWC, J1432BSC/HAC, J1432BSCUU/HAC, J1432BWC/HAC, J1432BWCUU/HAC, J1489VSCU, J1489VWCU, P1499BK/HAC, P149SIH, Q1420VSS, Q1420VWW, Q144USN, Q144USN/HAC, Q144UWN, Q144UWN/HAC, Q1492USN, Q1492UWN, WD0024W8N/XAP, WD0024W8N/XPE, WD0024W8N1/XPE, WD0104W8E/XTW, WD0754W8E/XSA, WD0754W8EH, WD0804W8E, WD0804W8E/XEO, WD0804W8E/XSP, WD0804W8E/XTC, WD0804W8E/YFH, WD0804W8E/YLE, WD0804W8E1, WD0804W8E1/XSV, WD0804W8E1/XTC, WD0804W8E3/XEC, WD0804W8E3/XEO, WD0804W8E3/YLE, WD0804W8N, WD0804W8N/GU, WD0804W8N/XFA, WD0804W8N/XSG, WD0804W8N/YAH, WD0804W8N/YFH, WD0804W8N1, WD0804Y8E, WD0804Y8E/XST, WD0804Y8E1/XEN, WD0814Y8E, WD0854W8E1, WD0854W8EF1, WD0854W8N/XAZ, WD0854W8N1/XAZ, WD0854W8NF1, WD0854W8Y/XSE, WD0894W8E/XZS, WD0894W8N, WD0894W8N/CD, WD0894W8N/XZS, WD0904W8Y1/XTL, WD103U4SAWQ, WD103U4SAWQF, WD106U4SAGD/FQ, WD106U4SAGD/SV, WD106U4SAGD/TC, WD106UHSAGD, WD106UHSAGD/PE, WD106UHSAGD/ZS, WD106UHSAGDF, WD106UHSAWQ, WD106UHSAWQ/AX, WD106UHSAWQ/ZS, WD106UHSAWQF, WD10J6410AS/BS, WD10J6410AW, WD10J6410AX, WD10J6410AX/BO, WD10J6410AX/FQ, WD10J6410AX/SV, WD10J6410AX/TC, WD10K6410OS/SV, WD10K6410OW, WD10K6410OW/AZ, WD10K6410OWFAZ, WD10K6410OX, WD10K6410OX/AZ, WD10K6410OX/FQ, WD10K6410OX/SE, WD10K6410OXFAZ, WD10M44530S/AZ, WD10M44530SFAZ, WD10M44530W/AZ, WD10M44530WFAZ, WD10N64FOOX, WD10N64FR2X/ST, WD10N64GR2G/SC, WD10N64GR2X/SC, WD116UHSAGD/AX, WD116UHSAWQ/AX, WD11J6410AW, WD11J6410AX, WD11K6410OW, WD11K6410OW/PE, WD11K6410OX, WD11K6410OX/PE, WD11M4453JS, WD11M4453JW, WD11N64FOOX/CO, WD1704WQR, WD1704WQU, WD2804Y8E/XEG, WD2804Y8E3/XEG, WD702U4BKGD, WD702U4BKGD/FA, WD702U4BKGD/GU, WD702U4BKGD/NQ, WD702U4BKSD/FA, WD702U4BKSD/SC, WD702U4BKWQ, WD702U4BKWQ/GU, WD702U4BKWQ/SP, WD70J5400AW/EG, WD70J5410AS, WD70J5410AS/GU, WD70J5410AS/NQ, WD70J5410AS/SC, WD70J5410AS/SG, WD70J5410AW, WD70J5410AW/AH, WD70J5410AW/EO, WD70J5410AW/NQ, WD70J5410AW/SC, WD70J5410AW/SG, WD70J5410AW/SH, WD70J5410AW/SP, WD70J5410AX, WD70J5410AX/FA, WD70J5410AX/SC, WD70J5413AW/SC, WD70J5A00AW, WD70J5A10AW, WD70K5400OW, WD70K5400OW/EG, WD70K5410OS/GU, WD70K5410OW, WD70K5410OW/GU, WD70K5410OW/SH, WD70K5B00OW, WD70K5B10OW, WD70M4433IW, WD70M4433JW, WD70M4443JW, WD70M4453IW, WD70M4453JW, WD70M4453MW/SE, WD70M4B33IW, WD70M4B33JW, WD70M4B53JW, WD72J5400AW/EG, WD72J5A00AW, WD752U4BKGD/SE, WD752U4BKGD/ST, WD752U4BKWQ/SV, WD75J5410AW/SA, WD75J5410AW/SE, WD75J5410AW/TC, WD75J6410AW/YL, WD75K5410OW, WD75M4453JW, WD7AK5400OW/EG, WD7AK5B00OW, WD7AM4433JW, WD7AM4B33JW, WD806P4SAWQ, WD806P4SAWQ/EN, WD806U2GAGD, WD806U2GASD/SC, WD806U2GAWQ, WD806U2GAWQ/ET, WD806U2GAWQ/WS, WD806U4SAGD/EU, WD806U4SAWQ/EF, WD806U4SAWQ/FQ, WD806U4SAWQ/LE, WD806U4SAWQ/ST, WD80J5400AW/EG, WD80J5410AS/AH, WD80J5410AS/FH, WD80J5410AS/NQ, WD80J5410AW, WD80J5410AW/AH, WD80J5410AW/EU, WD80J5410AW/FH, WD80J5410AW/LE, WD80J5410AX/EU, WD80J5A00AW, WD80J5A10AW, WD80J5A10AX, WD80J6400AW, WD80J6410AS/GU, WD80J6410AS/SC, WD80J6410AS/SG, WD80J6410AS/TL, WD80J6410AW, WD80J6410AW/EF, WD80J6410AW/EO, WD80J6410AW/ET, WD80J6410AW/EU, WD80J6410AW/FQ, WD80J6410AW/LE, WD80J6410AW/SC, WD80J6410AW/SG, WD80J6410AW/SH, WD80J6410AW/SP, WD80J6410AW/ST, WD80J6410AX/EO, WD80J6410AX/EU, WD80J6410AX/SC, WD80J6413AW/SC, WD80J6A00AW, WD80J6A10AW, WD80J6A10AX, WD80J7250GW/LP, WD80J7250GX/LP, WD80J7260GW/SC, WD80J7260GX/SC, WD80K5400OW, WD80K5400OW/EG, WD80K5410OS, WD80K5410OS/GU, WD80K5410OW, WD80K5410OW/FH, WD80K5410OWUFH, WD80K5410OX, WD80K5410OX/FH, WD80K5410OXUFH, WD80K5A00OW, WD80K5A10OW, WD80K5A10OX, WD80K5B00OW, WD80K5B10OW, WD80K5B10OX, WD80K6410OW/FQ, WD80K6410OW/SH, WD80K6410OW/SP, WD80M4433IW, WD80M4433JW, WD80M4443JW, WD80M4443JW/EO, WD80M4443JW/LE, WD80M4443JW/ZE, WD80M4453IW, WD80M4453IW/EU, WD80M4453JW, WD80M4A33JW, WD80M4A43JW, WD80M4A53JW, WD80M4B33IW, WD80M4B33JW, WD80M4B53IW, WD80M4B53JW, WD80N642OAW/WS, WD80N642OOW, WD80N642OOW/EE, WD80N642OOW/WS, WD80N642OOX, WD80N645OAM/EF, WD80N645OAX/EF, WD80N645OOM/EF, WD80N645OOW/EU, WD80N74FNOR/SP, WD816P4SAWQ, WD81J5A00AW, WD81J6400AW, WD81K5400OW, WD81K5A00OW, WD81K5B00OW, WD82J5400AW/EG, WD856U4SAGDH, WD856UHSASD, WD856UHSASDF, WD856UHSAWQ, WD856UHSAWQ/PE, WD856UHSAWQ/SA, WD856UHSAWQ/ZS, WD856UHSAWQF, WD85J5410AW/SV, WD85J6410AS/YL, WD85K5410OW, WD85K5410OX/SV, WD85K6410OW, WD85M4453JW, WD85M4453MW, WD85M4453MW/AZ, WD85M4453MWFAZ, WD85M453JW, WD85N74FNOR/SA, WD8AJ5400AW/EG, WD8AJ5A00AW, WD8AK5400OW/EG, WD8AK5A00OW, WD8AM4433JW, WD8AM4A33JW, WD8AN642OOW/EG, WD8EK5400OW/EG, WD8EK5A00OW, WD8FK5400OW, WD8FK5A00OW, WD8XK5A00OW, WD8XK5A03OW/EG, WD8XK6403OW, WD8XN740NOA/EG, WD906P4SAWQ, WD906P4SAWQ/ET, WD906U4SAGD, WD906U4SAGD/AH, WD906U4SAGD/EU, WD906U4SAGD/FA, WD906U4SAGD/GU, WD906U4SAGD/MF, WD906U4SAGD/NQ, WD906U4SAGD/SP, WD906U4SAWQ/AH, WD906U4SAWQ/EF, WD90J6400AW, WD90J6400AW/ET, WD90J6400AX, WD90J6410AS, WD90J6410AS/AH, WD90J6410AS/NQ, WD90J6410AW, WD90J6410AW/AH, WD90J6410AW/EO, WD90J6410AW/EU, WD90J6410AWF, WD90J6410AX, WD90J6410AX/BO, WD90J6410AX/EU, WD90J6410AX/FA, WD90J6410AX/MF, WD90J6410AX/SG, WD90J6410AX/SP, WD90J6410AXF, WD90J6A00AW, WD90J6A00AX, WD90J6A10AW, WD90J6A10AX, WD90J7400GW, WD90J7400GW/EU, WD90J7410GW/SC, WD90J7410GX/SC, WD90K5410OG/SC, WD90K5410OS/SC, WD90K5410OW, WD90K5410OW/SC, WD90K5410OX/EU, WD90K5410OX/SC, WD90K5B10OW, WD90K5B10OX, WD90K6400OW, WD90K6400OW/ZE, WD90K6400OX, WD90K6410OS/AH, WD90K6410OW, WD90K6410OW/AH, WD90K6410OW/CD, WD90K6410OW/SC, WD90K6410OW/SE, WD90K6410OW/ST, WD90K6410OX, WD90K6410OX/SC, WD90K6410OX/SP, WD90K6414OW, WD90M4453JW, WD90M4453MW, WD90N642OOM/ZE, WD90N642OOW, WD90N642OOW/EE, WD90N642OOW/ET, WD90N643OAW/EE, WD90N644OAW/EO, WD90N644OOW/LE, WD90N644OOW/LV, WD90N645OOM, WD90N645OOW, WD90N645OOW/EP, WD90N645OOX/EU, WD90N64FOAQ/SC, WD90N64FOAW/SC, WD90N64FOAX/SC, WD90N64FOOO/GU, WD90N64FOOW/FQ, WD90N64FOOW/SC, WD90N64FOOX/SC, WD90N740NOA, WD90N740NOA/EE, WD90N740NOA/EO, WD90N74FNOA, WD90N74FNOR/SP, WD90N74GNOO/SC, WD90N74GNOR/SC, WD90N74LNOA, WD91J6400AW, WD91J6A00AW, WD91K6404OW, WD91N642OOW/EN, WD91N740NOA/EG, WD9AN642OOW/EG, WF0104W8E/XTW, WF0104W8N/XZS, WF0550WJW/XTL, WF0550WJWU/XTL, WF0600WJV/YAH, WF0602WJC/YLE, WF0602WJV/XEO, WF0602WJW, WF0602WKE, WF0602WKE/XEO, WF0602WKE/YLE, WF0602WKN, WF0602WKQ, WF0602WKQ/XTL, WF0602WKQU/XTL, WF0602WKR, WF0602WKV, WF0602WKW, WF0604YJW/XEG, WF0702W7W, WF0702W7W1, WF0702WJS/YMF, WF0702WJV/XEO, WF0702WJV/YMF, WF0702WJW, WF0702WJWD, WF0702WKC/YFQ, WF0702WKE, WF0702WKN/XEO, WF0702WKN/XTL, WF0702WKQ, WF0702WKR, WF0702WKU, WF0702WKV, WF0704W7S, WF0704W7V, WF0704W7V/XET, WF0704W7V/XST, WF0704W7V/YLE, WF0704W7W, WF0704Y7E, WF0704Y8E, WF0714Y7E, WF0752WJN/XPE, WF0752WJN/XZS, WF0752WJW/XPE, WF0752WJW/XZS, WF0754W7E/XTL, WF0754W7V/XSA, WF0754W7V/XSE, WF0794W7E/XSV, WF0794W7E/XTC, WF0794W7E9/XSV, WF0804W8E, WF0804W8E/XSP, WF0804W8E/XST, WF0804W8N, WF0804W8N/XFA, WF0804W8N/XSG, WF0804W8Q/XEF, WF0804W8W, WF0804X8E, WF0804X8E/XEO, WF0804Y8E, WF0804Y8E/XEO, WF0804Y8E/XET, WF0804Y8E/YLE, WF0804Y8E/YLV, WF0804Y8E1, WF0804Y8E2, WF0804Y8N, WF0806X8E, WF0806X8E/XEU, WF0806X8N/XEU, WF0806X8N3/XEU, WF0806Z8C/XEN, WF0806Z8C3/XEN, WF0806Z8E, WF0806Z8E/SWS, WF0806Z8E/XEN, WF0806Z8E3/SWS, WF0806Z8W/XEN, WF0806Z8W3/XEN, WF0814Y8E, WF0816Z8E/XEN, WF0816Z8W/XEN, WF0816Z8W3/XEN, WF0854W8E/XSA, WF0854W8E/XSE, WF0854W8E1/YL, WF0854W8N/XTL, WF0894W8E/XSV, WF0894W8E9/XSV, WF0894W8N, WF0902LWE/XET, WF0904LWE/XET, WF0904W8N, WF10614YKE/XEG, WF10624YJV/XEG, WF10634YJV/XEG, WF10634YKV/XEG, WF10654YJV/XEG, WF10664YJW/XEG, WF10684YJE/XEG, WF10694YJV/XEG, WF106U4SAGD, WF106U4SAGD/YA, WF106U4SAWQ, WF106U4SAWQ/PE, WF106U4SAWQ/ZS, WF106U4SAWQF, WF10724Y8E, WF10734Y8E/XEG, WF10764Y8E/XEG, WF10784Y8E/XEG, WF10794Y8E/XEG, WF10824Z8V/XEG, WF10824Z8V3/XEG, WF10826Z8E/XEG, WF10884Z8V, WF10894Z8V, WF116U4SAGD/AX, WF116U4SAWQ/AX, WF116U4SAWQ/CX, WF1600W5S/XFA, WF1600W5S/YMF, WF1600W5V/XET, WF1600W5W, WF1600W5W/XEP, WF1600W5W/XFA, WF1600WCC/XEO, WF1600WCV, WF1600WCW, WF1600WCW/YLE, WF1600WCS, WF1600WRW, WF1602W5C/XEH, WF1602W5C/YLE, WF1602W5K, WF1602W5S, WF1602W5S/XSG, WF1602W5V, WF1602W5V/XEO, WF1602W5V/XET, WF1602W5V/XSG, WF1602W5V/XTC, WF1602WCC, WF1602WCC/XEO, WF1602WCC/YLE, WF1602WQU, WF1602WQU/YLE, WF1602WRK, WF1602XQR, WF1602YQB, WF1602YQC, WF1602YQQ, WF1602YQR, WF1602YQY, WF1604YKE/XEN, WF1614YKE/XEN, WF1650WCWUTL, WF1700W5V/XET, WF1700W5V/YKJ, WF1700W5W, WF1700W5W/XET, WF1700WCC/XEO, WF1700WCW, WF1700WRW, WF1702W5S, WF1702W5S/XFA, WF1702W5S/XSG, WF1702W5S/YAS, WF1702W5S/YFH, WF1702W5SU, WF1702W5V/XEC, WF1702W5V/XEO, WF1702W5V/XSG, WF1702W5V/YKJ, WF1702W5V/YLE, WF1702W5W, WF1702W5W/XFA, WF1702W5W/XSG, WF1702W5W/YFH, WF1702WCC, WF1702WCC/XEO, WF1702WCW, WF1702WCS, WF1702WEC, WF1702WEC/YFH, WF1702WECU, WF1702WEU, WF1702WEU/XSG, WF1702WEUU, WF1702WEWU, WF1702WFVS/XEO, WF1702WFVS/XET, WF1702WFWS/XEO, WF1702WFWS/XET, WF1702WPC/XST, WF1702WPU/YL, WF1702WPV, WF1702WPV2, WF1702WPV2/XEO, WF1702WPW, WF1702WPW2, WF1702WQN, WF1702WQR/YAH, WF1702WQU, WF1702WQU/XSG, WF1702WQU/YFH, WF1702WRK, WF1702WSV/XET, WF1702WSV2, WF1702WSV2/XEO, WF1702WSW, WF1702WSW/YLE, WF1702WSW2, WF1702WSW2/XEO, WF1702WSW2/YLV, WF1702XEC/XSA, WF1702XQR, WF1702YQB, WF1702YQC, WF1702YQQ, WF1702YQR, WF1704WPC, WF1704WPC2, WF1704WPQ, WF1704WPU, WF1704WPU2, WF1704WSE2/XEU, WF1704WSV, WF1704WSV/YLE, WF1704WSV2, WF1704WSW, WF1704WSW2, WF1704YPC, WF1704YPC/XEN, WF1704YPC2, WF1704YPV/XEN, WF1704YPV2, WF1704YSW/XEN, WF1704YSW2, WF1714YPC/XEN, WF1714YPC2, WF1714YPV/XEN, WF1714YPV2, WF1714YSW/XEN, WF1714YSW2, WF1752WPC/XSA, WF1752WPV/XSE, WF1752WPW/XSA, WF1752WQR/XSV, WF1752WQU9/XSV, WF1754WPC/XTC, WF1762W5C/YLO, WF1762W5S, WF1762W5SU/YLO, WF1762W5W/YLO, WF1762W5WU/YLO, WF1792W5C/YAM, WF1792W5S, WF1792WEC, WF1792WQR, WF1800WPC/YAH, WF1800WSV/YAH, WF1800WSV/YKJ, WF1802WECS/YLP, WF1802WEUS, WF1802WFVS/XEO, WF1802WFVS/XET, WF1802WFVS/YLE, WF1802WFVS/YLP, WF1802WFWS/XEO, WF1802WFWS/XEU, WF1802WPC, WF1802WPC/XET, WF1802WPC/XST, WF1802WPC/YAH, WF1802WPC2, WF1802WPS/XFA, WF1802WPU, WF1802WPU/XSG, WF1802WPU/YNQ, WF1802WPV, WF1802WPV2, WF1802WSV2/XEO, WF1802WSW, WF1802WSW/LA, WF1802WSW/YFH, WF1802WSW2, WF1802WSW2/XEO, WF1802WSW2/YLV, WF1802XEC, WF1802XEC/, WF1802XEC/XEO, WF1802XEC/XET, WF1802XEC/XSC, WF1802XEC/YLE, WF1802XEK, WF1802XEU, WF1802XEY, WF1802XFK, WF1802XFK/XSC, WF1802XFV, WF1802XFW, WF1804WPC, WF1804WPC/XEU, WF1804WPC/XSA, WF1804WPC/YFQ, WF1804WPC2, WF1804WPC2/YLE, WF1804WPN2/XEU, WF1804WPU, WF1804WPU/CD, WF1804WPU/YAH, WF1804WPU/YMF, WF1804WPU2, WF1804WPUH, WF1804WPVH, WF1804WPVH/XEO, WF1804WPY, WF1804WSV, WF1804WSV2, WF1804YPC, WF1804YPC/SWS, WF1804YPC2, WF1804YPV, WF1804YPV2, WF1804YPW2, WF1814YPC/XEN, WF1814YPC2, WF1854WPC/XSE, WF1894WPU/YAM, WF1904WPEU, WF1904WPUU, WF2552WKV/XTL, WF2602WKV/XTL, WF2652WQS/XTL, WF2652WQSU/XTL, WF3704YSW/XEG, WF3704YSW2, WF3714YSW2/XEG, WF3724YSV2/XEG, WF3734YPW2/XEG, WF3784YPV/XEG, WF3784YPV2, WF3804YSW2, WF3854YSV2, WF3884YPV2/XEG, WF57846P5/XEG, WF57846P53XEG, WF600U0BCWQ, WF600W0BCWQ, WF602U2BKWQ, WF602W0BCWQ, WF602W0BCSD, WF602W2BKWQ, WF60F1R0E2WDUA, WF60F1R0F2WDLD, WF60F1R0G0WDUA, WF60F1R1F2WDLD, WF60F1R1G0WDUA, WF60F1R2E2WDUA, WF60F1R2F2WDLD, WF60F4E0W0W, WF60F4E0W0W/LE, WF60F4E0W2W, WF60F4E0W2W/LE, WF60F4E0W2W/LP, WF60F4E1W2W, WF60F4E2W2W, WF60F4E2W2W/LE, WF60F4E2W2W/LP, WF60F4E5W2W/LE, WF60F4EFW0W/LE, WF60F4EFW2W/LE, WF6CF1R0W2W, WF6EF4E0W2W, WF6HF1R0W0W, WF6MF1R0W0W/UA, WF6MF1R2W2W, WF6RF1R0W0W, WF6RF4E2W0W, WF702U2BBWQ, WF702W0BDWQ, WF702W2BBWQ, WF80F5E0W2W/LE, WF80F5E0W4W/LE, WF80F5E2U2W, WF80F5E2W4W/LP, WF80F5E5U4W, WF80F5E5U4W/LE, WF80F5E5U4W/LP, WF906P4SAGD, WF906P4SAWQ, WF-C600WRW/YLP, WF-C602WRK, WF-E602YQR, WF-H600WCW, WF-H600WCW/YLP, WF-M602WCC, WF-M602WCC/UA, WF-M602XQR, WF-M602YQR, WF-M702YQR, WW60H2210EW, WW60H5200EW, WW60H5240EW, WW60J3063LW, WW60J3063LWDLD, WW60J3063LWDUA, WW60J3067LW, WW60J3067LWDUA, WW60J3083LW, WW60J30G03W, WW60J3263LW, WW60J3263LWDUA, WW60J3267LW, WW60J3267LWDUA, WW60J3283LW, WW60J4060HW, WW60J4063JW, WW60J4063LW, WW60J4063LWDLD, WW60J4063LWDUA, WW60J42102W, WW60J4210HW, WW60J4210HWDUA, WW60J4210JWDLD, WW60J4213JW, WW60J4213JWDUA, WW60J4260HS, WW60J4263JW, WW60J4263JWDLD, WW60J4263LW, WW60J5210JWDLD, WW60J5213JW, WW60J5217JW, WW60J5217JWDUA, WW60J6210DS, WW60J6210DW, WW60K42101W, WW60K42106W, WW60K42108W, WW60K42109S, WW60K42109W, WW70J4210GW, WW70J4213IW, WW70J5210GW, WW70J5217IW, WW70K42101W, WW70K42106W, WW70K5210XW, WW70K62101W, WW70K62106W, WW70K62108W, WW70K62109W, WW70K62E69W, WW80H7410EW, WW80K5210VW, WW80K5410UW, WW80K5410WW, WW80K6210RW, WW80K6210TW, WW90H7410EW, WW90J6413CW, WW90K5410WW, WW90K6414QW/UA, WW90K6414SW/UA, WW90M64MOPA, WW90M74LNOA.

 

Nem találja a megfelelő terméket?
Kérdezzen online munkatársunktól.

Technikai kérdés


Nem találja a megfelelő terméket?
Kérdezzen online munkatársunktól.

Szállítási info


A webáruházban vásárolt termékek házhoz szállítása a Magyar Posta (MPL futárszolgálat) útján történik.

A készleten (direkt és külső raktárak) lévő termékek esetén a postai házhoz szállítás, az áru ellenértékének kifizetése, és a szállítási díj az MPL futárszolgálatnak kizárólag készpénzben történik utánvételes megoldásként. A becsomagolt termék várható kézbesítése általában tárgynapot követő 2.-3. munkanapon, de legkésőbb a tárgynapot követő 4. munkanapon történik meg (kivétel a jelzett előrendelési hosszabb határidőknél). Természetesen amit előbb tudunk kézbesíteni csomagot, azt a maximum határidő előtt megkapja a megrendelő. A szállításról csak e-mailen értesítjük. A csomag sikertelen kézbesítése esetén még egyszer megkísérli a Posta a csomag kézbesítését. A második sikertelen kézbesítés esetén, csomagját 10 napig átveheti az Önhöz tartozó postai hivatalban (értesítő kap postaládájába).

A szállítás pontossága általunk nem befolyásolható külső körülménytől is függ (pl. az időjárás, közlekedési akadályok stb.) így garanciát nem vállalhatunk arra, hogy rendelést a megadott időn belül minden alkalommal teljesíteni tudjuk. A szállítás kizárólag Magyarország területén történik, és kizárólag magyar pénznemben (Ft) történik a fizetés. A vásárlás kizárólag Postai utánvétellel (MPL) lehetséges, így személyes átvételre lehetőség nincs!

  • 0 – 29.999 Ft közötti vásárlás esetén a postai házhoz szállítás utánvétellel bruttó 1290 Ft
  • 30.000 Ft vásárlástól a postai házhoz szállítás utánvétellel bruttó 0 Ft, azaz a szállítás díját átvállaljuk.

Tájékoztató jellegű szállítási táblázat (készleten lévő tételek esetén):

 

16.00-ig leadott rendelés Hétfő ↓
Csomag kézbesítési napja Szerda-Péntek
16.00-ig leadott rendelés Kedd ↓
Csomag kézbesítési napja Csütörtök-Hétfő
16.00-ig leadott rendelés Szerda ↓
Csomag kézbesítési napja Péntek-Kedd
16.00-ig leadott rendelés Csütörtök ↓
Csomag kézbesítési napja Hétfő-Szerda
15.00-ig leadott rendelés Péntek ↓
Csomag kézbesítési napja Kedd-Csütörtök
Egész napon leadott rendelés Szombat ↓
Csomag kézbesítési napja Szerda-Péntek
Egész napon leadott rendelés Vasárnap ↓
Csomag kézbesítési napja Szerda-Péntek

 

Részletesen az Általános Szerződési Feltételeink IDE kattntva elolvasható!

 

 

 

Nem találja a megfelelő terméket?
Kérdezzen online munkatársunktól.

error: A tartalom védett!

A webáruház további használatához és helyes műkődéséhez a sütik használatát szükséges el fogadni. Adatkezelési tájékoztató elolvasása

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás